नेपाली

OIHF ले "COVID-19 बहुभाषी परामर्श सेवा" स्थापना गरेको छ।

2021-04-13

अन्य】ओकिनावा  केनमा  कोरोनाभाइरस रोकथाम प्राथमिकताका उपायहरू अपनाइएको छ।
OIHF ले गोपनीयताको नियमको पालना गर्छ।
PAGE TOP