नेपाली

OIHF ले "COVID-19 बहुभाषी परामर्श सेवा" स्थापना गरेको छ।

2021-09-10

【अन्य】ओकिनावामा  संकटकालको अवस्था बढाइएको छ। 
OIHF ले गोपनीयताको नियमको पालना गर्छ।
PAGE TOP