नेपाली

OIHF ले "COVID-19 बहुभाषी परामर्श सेवा" स्थापना गरेको छ।

2021-12-03

【अन्य】सैद्धान्तिक रूपमा, जापानमा नयाँ विदेशी नागरिकहरूको प्रवेश नोभेम्बर ३० को मध्यरातबाट निलम्बित हुनेछ।
OIHF ले गोपनीयताको नियमको पालना गर्छ।
PAGE TOP