Tiếng Việt

OIHF đã thiết lập "Quầy Tư vấn Đa Ngôn ngữ về Covid-19".

2021-04-13

【Những việc khác】Tỉnh Okinawa đã áp dụng "Biện pháp Trọng điểm Ngăn ngừa Lây lan Covid-19".
Được giữ bí mật.
PAGE TOP