Khi bị bệnh hay cảm thấy không khỏe

  1. Khi bị bệnh hay cảm thấy không khỏe

Đáp ứng đặc biệt để hỗ trợ phiên dịch y tế

2020-06-01

  1. Hỗ trợ phiên dịch y tế đối với người nước ngoài lưu trú tại Okinawa
    Đối với người nước ngoài lưu trú tại Okinawa có nguyện vọng hỗ trợ phiên dịch y tế, bên cạnh việc phái cử phiên dịch viên y tế do Quỹ đào tạo, trong trường hợp việc phái cử gặp khó khăn nhìn từ quan điểm phòng ngừa lây lan bệnh truyền nhiễm do vi-rút Corona chủng mới (Covid-19), chúng tôi sẽ sử dụng Zoom (Hệ thống họp qua mạng) để đáp ứng phiên dịch từ xa.
  2. Hỗ trợ phiên dịch - biên dịch đối với cơ quan y tế
    Tương tự như ①, chúng tôi tiến hành hỗ trợ phiên dịch đa ngôn ngữ khi người nước ngoài lưu trú tại Okinawa đi khám tại cơ quan y tế mình mong muốn, hoặc hỗ trợ biên dịch đa ngôn ngữ các loại giấy tờ mà cơ quan y tế sẽ sử dụng.
PAGE TOP