Thị thực (visa)

Tư cách lưu trú: Về Hoạt động đặc định (Tokutei Katsudo)

2021-1-08

Tư cách lưu trú Hoạt động đặc định (Tokutei Katsudo) có 2 loại là 3 tháng và 6 tháng.
Hầu hết các trường hợp của tư cách lưu trú này là không được làm việc nhưng có thể hoạt động xin việc như xin tư vấn ở Hello Work, phỏng vấn v.v.
Hãy kiểm tra "Giấy chỉ định" nhận được từ Cục Quản lý Nhập cảnh khi gia hạn để biết bạn có được làm việc hay không với tư cách lưu trú Hoạt động đặc định (Tokutei Katsudo).Tùy theo tư cách lưu trú trước khi gia hạn của bạn và lý do không được chấp nhận  gia hạn tư cách lưu trú đó mà hoạt động ngoài tư cách sau khi có tư cách lưu trú Hoạt động đặc định (Tokutei Katsudo) được cấp. Khi gia hạn tư cách lưu trú, nhất định hãy xác nhận với Cục Quản lý Nhập cảnh để biết bạn có được làm việc hay không.

Gửi quý vị người nước ngoài đang sắp đến hạn gia hạn tư cách lưu trú

2020-12-15

Có ai trong quý vị có tư cách lưu trú là "Du học", "Kỹ thuật/Kiến thức nhân văn/Nghiệp vụ quốc tế (gọi tắt là "Kỹ sư")" v.v.đang sắp đến hạn gia hạn tư cách lưu trú không?
Ngay cả người không được chấp nhận gia hạn với tư cách lưu trú hiện có thì vẫn được chấp nhận lưu trú tại Nhật với tư cách lưu trú ngắn hạn gọi là "Hoạt động đặc định (Tokutei Katsudo)" khi không thể về nước vì lý do không có máy bay v.v. do ảnh hưởng của Covid-19.

Để làm thủ tục này, phải viết giấy "Giải thích lý do" bằng tiếng Nhật về "Lý do có nguyện vọng lưu trú tại Nhật" và "Chi phí sinh hoạt trong thời gian lưu trú" v.v. 
OIHF chúng tôi đáp ứng tư vấn liên quan đến giấy tờ này cũng như các tư vấn khác.

Nếu có điều gì không rõ về tư cách lưu trú, hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn.*
Ngoài ra, nếu có vấn đề gì khó khăn trong sinh hoạt, hãy liên lạc với chúng tôi.

* Tư vấn này dành cho người nước ngoài có tư cách lưu trú, quý vị người Nhật có liên quan của cơ quan tiếp nhận v.v. thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý Nhập cảnh.

Về các thủ tục cần thiết sau khi thôi việc hay bị cho thôi việc

2020-06-01

Trường hợp thôi việc hay bị cho thôi việc, về nguyên tắc, phải nộp các giấy tờ cần thiết trong vòng 14 ngày. Người đã bị trễ cũng hãy nhất định tiến hành làm thủ tục. Nếu không biết cách viết các giấy tờ cần thiết, cách nộp thì vui lòng liên hệ với OIHF để được tư vấn.

2020-05-28

Có quý vị người nước ngoài nào đang khó khăn vì muốn về nước mà không về được do ảnh hưởng của Covid-19 không? Hoặc quý vị đang lo lắng vì sắp hết hạn visa? Hãy liên lạc với OIHF để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi tiếp nhận tư vấn qua điện thoại (098-942-9215) hoặc e-mail (mailto:kokusai@oihf.or.jp) hoặc tin nhắn Facebook của OIHF.
PAGE TOP