Đáp ứng đặc biệt để hỗ trợ phiên dịch y tế

  1. Đáp ứng đặc biệt để hỗ trợ phiên dịch y tế

Nội dung

1.Hỗ trợ phiên dịch y tế đối với người nước ngoài lưu trú tại Okinawa

Đối với người nước ngoài lưu trú tại Okinawa có nguyện vọng hỗ trợ phiên dịch y tế, bên cạnh việc phái cử phiên dịch viên y tế do Quỹ đào tạo, trong trường hợp việc phái cử gặp khó khăn nhìn từ quan điểm phòng ngừa lây lan bệnh truyền nhiễm do vi-rút Corona chủng mới (Covid-19), chúng tôi sẽ sử dụng Zoom (Hệ thống họp qua mạng) để đáp ứng phiên dịch từ xa.

2.Hỗ trợ phiên dịch - biên dịch đối với cơ quan y tế

Tương tự như 1, chúng tôi tiến hành hỗ trợ phiên dịch đa ngôn ngữ khi người nước ngoài lưu trú tại Okinawa đi khám tại cơ quan y tế mình mong muốn, hoặc hỗ trợ biên dịch đa ngôn ngữ các loại giấy tờ mà cơ quan y tế sẽ sử dụng.

Tổng quat

  • Hỗ trợ phiên dịch y tế đối với người nước ngoài lưu trú tại Okinawa
  • Hỗ trợ phiên dịch - biên dịch đối với cơ quan y tế"

Lĩnh vực thực hiện

Lĩnh vực thực hiện

Mẫu đăng ký

PAGE TOP