बहुसांस्कृतिक समाजको अनुभूति गरेर भविष्य निर्माण गर्ने

समुदाय सिर्जना गर्ने र विविधतालाई सम्मान गर्ने मानव संसाधन विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै

OKINAWA INTERNATIONAL EXCHANGE & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOUNDATION

बहुसांस्कृतिक समाजको अनुभूति गरेर भविष्य निर्माण गर्ने

नयाँ के छ

हाल प्रदर्शन गर्न कुनै जानकारी छैन

हाल प्रदर्शन गर्न कुनै जानकारी छैन

व्यापार जानकारी

ओकिनावा इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट फाउन्डेशन इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज डिभिजनले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दछ।

  • सूचना पत्रिका ”इचारिबा सुशिन”
  • जनसम्पर्क पत्रिका ”अन्तर्राष्ट्रिय ओकिनावा”
  • facebook

लिङ्कहरू

ओकिनावा इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट फाउन्डेशन इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज डिभिजनले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दछ।