Paglikha ng hinaharap sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng isang multikultural na lipunan

Naglalayong lumikha ng isang komunidad at bumuo ng mga yamang tao na gumagalang sa pagkakaiba-iba

OKINAWA INTERNATIONAL EXCHANGE & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOUNDATION

Paglikha ng hinaharap sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng isang multikultural na lipunan

Impormasyon ng negosyo

Ang Okinawa International Exchange at Human Resource Development Foundation International Exchange Division ay nagsasagawa ng iba't ibang mga proyekto na may kaugnayan sa internasyonal na pagpapalitan.

  • Magasin ng impormasyon na ’Ichariba Tsushin’
  • Public relations magazine na ”International Okinawa”
  • facebook

Link

Ang Okinawa International Exchange at Human Resource Development Foundation International Exchange Division ay nagsasagawa ng iba't ibang mga proyekto na may kaugnayan sa internasyonal na pagpapalitan.