ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပါ။

အသိုက်အဝန်းတစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့် မတူကွဲပြားမှုများကို လေးစားသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

OKINAWA INTERNATIONAL EXCHANGE & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOUNDATION

ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပါ။

ဘာထူးသလဲ

လက်ရှိတွင် ဖော်ပြရန် အချက်အလက်မရှိပါ။

လက်ရှိတွင် ဖော်ပြရန် အချက်အလက်မရှိပါ။

လုပ်ငန်းအချက်အလက်

အိုကီနာဝါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖလှယ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း International Exchange Division သည် နိုင်ငံတကာ ဖလှယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်သည်။

  • သတင်းအချက်အလက်မဂ္ဂဇင်း ”Ichariba Tsushin”
  • ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမဂ္ဂဇင်း ”အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုကီနာဝါ”
  • facebook

လင့်

အိုကီနာဝါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖလှယ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း International Exchange Division သည် နိုင်ငံတကာ ဖလှယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်သည်။